« Zaha tany sy Zara kolontsaina » : Atrikasa – Atelier 03 septembre

L’Atelier « Zaha tany sy Zara kolontsaina » s’est tenu le samedi 03 septembre à l’IKM d’Antsahavola en collaboration avec l’association FIMPIMA – association des Mpikabary malagasy. Le sujet portait sur 2 points : “Transmettre aux étrangers la valeur du kabary dans la société Malagasy» et « L’actualité du Kabary au service du Tourisme. “. Dirigé par Hasina Samoelinanja, Mpikabary, et Diary Andrianampoina, guide, les débits ont été animés par des mpikabary membres de la FI.MPI.MA., des étudiants et des professionnels du tourisme : guides touristiques et chauffeurs, tous intéressés par la beauté de la langue malagasy, la culture malagasy et les moyens de transmettre cet art oratoire par le biais d’un produit culturel.

Notontosaina ny asabotsy 3 septambra tetsy amin’ny IKM Antsahavola ny atrikasa « Zaha tany sy Zara kolontsaina » niarahana tamin’ny fikambanan’ny Mpikabary - FIMPIMA. Lohahevitra : « Ny fampitana amin’ny vahiny ny hasin’ny Kabary eo amin’ny fiaraha-monina Malagasy » sy ny « Ny fampidirana ny Kabary anaty tolotra amin’ny Fizahan-tany ». Atoa isany Hasina Samoelinanja, mpikabary, sy Diary Andrianampoina, mpitari-dia, no nitarika sy nanafana ny resaka izay niarahana tamin’ny mpikambana ao amin’ny FI.MPI.MA,  ny mpianatra sy mpisehatra eo amin’ny sehatry ny fizahantany, toy ny mpitari-dia, ny mpamily, tonga nanotrona maro, ary liana tokoa tamin’ny hakaton’ny Kabary, ny kolontsaina Malagasy, ary ny endrika hampitaina izany ao anaty tolotry ny fizahantany.