Nouvelles


Nouveaux membres du Conseil d'Administration

Tontosa anio nandritra ny fivoriam-be ara-potoana ny fifidianana ireo mandrafitra ny filankevim-pitantana 2022 – 2023 eo anivon’ny TOP MADAGASCAR:

Présentation des nouveaux membres du Conseil d’Administration pour le mandat 2022 – 2023, élus lors de l’Assemblée Générale élective de ce 8 décembre :

Filoha / Président : Atoa Jonah Ramampionona

Filoha lefitra nationaly / Vice-Président National : Atoa Angelo Rakotonirina

Filoha lefitra DIANA / Vice-Président DIANA : Atoa José Randriamampionona

Filoha lefitra Atsinanana / Vice-Président Atsinanana : Rtoa Noëlla Rasolomanana

Filoha lefitra Boeny / Vice-Président Boeny : Atoa Eric Petitjean

Sekretera jeneraly / Secrétaire Général : Rtoa Hary Avoniaina Andriantsisosotra

Mpitambola / Trésorier : Atoa Haja Rakotomalala

Mpikambana / Administrateurs : Rtoa isany / Mesdames Christiane Raoelina, Mi Rakotondrahova, Hanta Andrianirina, Hobiarinala Rakotoarivony

Atoa isany / Messieurs Hoby Randimbialison, Hery Ralison Andriamparany, Théogène Rafanomezantsoa, Helinirina Raharomanana

Mirary soa ho azy ireo amin'ny  taom-piasana manaraka ! Nous leur souhaitons un bon mandat !Laisser un commentaire :

Commentaires (0)


Pas de commentaires!