Nouvelles


Salon Tsenaben'ny Fizahantany, 2ème édition, 10 - 12 mars 2021, Jardin d'Antaninarenina

TOP Madagascar dia fikambanana mampivondrona ireo mpandraharaha matianina eo amin'ny sehatry ny Fizahantany. 12 amin'izy ireo no mandray anjara amin'ity Tsenaben'ny Fizahantany, andiany faha 2 ity.

TOP Madagascar dia mandrisika hatrany ireo mpanjifa hanantona sy tsy hisalasala hifandray amin'ireo efa matianina. Vonona izy ireo hanome tolotra azo antoka, manaraka ny  fepetra ara-pahasalamana, ary mamaly ny hetahetan'ny mpanjifa.

TOP Madagascar est l'association des tour operateurs touristiques professionnels. 12 de ses membres participent au Salon Tsenaben'ny Fizahantany - Salon des bons plans Tourisme, 2ème édition. 

TOP Madagascar encourage la clientèle locale à se rapprocher des professionnels. Ils sont prêts à élaborer des offres fiables, respectueux des protocoles sanitaires, et à répondre aux demandes des clients.

Miaraka amin'ireto mpandray anjara ireto - Avec les participants suivants : Authentic Madagascar Tours, Aventour Madagascar, Dadamanga Travel Services Madagascar, Dianhay Tours, Discover Madagascar, Go Travel Madagascar, Kijàna Tours, OMEE Voyages Madagascar, Remonte  River Expeditions Madagascar, Silver Wings Travel & Tours, Universal Trading Tourism, Voyages Bourdon.


Laisser un commentaire :

Commentaires (0)


Pas de commentaires!