Equipe Exécutive TOP


Mme Sylvia Rajaonalimanana

DIRECTEUR EXECUTIF 

Tél: + 261 3420 496 27


Mr Jean Jacques Randrianasolo

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Tél: +261 3414 254 98


Mr Emmanuel Rafanomezantsoa 

AGENT KIOSK IVATO  

Tél: +261 3433 741 00Mot du Président


Moa ve fantatrao no maha zava dehibe ny Fizahan-tany fa indrindra ny Fizahantany anatiny?

Moa ve fantatrao fa ny Fizahan-tany dia Indostria afaka mampidi-bola be ho an'ny Firenena iray? tsy mila mamono biby, tsy mila manapaka hazo, tsy mila miady fa dia afaka miditra ny vola?

Moa ve fantantrao fa na Malagasy na Vahiny, na Mainty na Fotsy, na Antitra na Tanora dia afaka manao Fizahantany daholo?

Moa ve fantatrao fa manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpandraharaha malagasy amin'ny Fizahantany, miaraka amin'ny Fanjakana mahefa ny hampandroasoana izany Fizahantany izany?

Moa ve fantatrao fa maro ireo toerana kanto, manantantara, tsy manampaharoa, azonao tsidihana eto Madagasikara ? Ny mpandraharaha matianina malagasy dia tsy mitsahatra mikaroka, mamolavola ary manolotra tolotra manokana no antsika eto Madagasikara. 

Ambarao ihany koa ny hevitrao entina hampandrosoana ny Fizahan-tany eto Madagasikara.

Connaissez-vous l’importance du Tourisme et surtout du tourisme national ?

Savez-vous que le tourisme est un des secteurs qui génère le plus de recette pour un pays ? Sans avoir tué un animal, sans avoir coupé un seul arbre, sans lutte ni émeute, l’argent rentre !

Savez-vous que tout Malgache comme tout étranger, noir ou blanc, jeune ou senior, chaque personne peut faire du tourisme ?

Savez-vous que les opérateurs touristiques malgaches, de concert avec le ministère tutelle, travaillent d’arrache-pied pour le développement du tourisme à Madagascar ?

Savez-vous qu'il existe des endroits magnifiques, historiques, uniques, que vous pouvez visiter ? Les opérateurs touristiques professionnels ne cessent de chercher, créer, et présenter des offres spécialement concoctées pour vous ?

N’hésitez pas à nous envoyer vos propositions pour améliorer le tourisme à Madagascar !

Ramampionona Jonah

Filoha Lefitry ny ONTM - Vice Président de l'ONTM

Filoha  Mpitantana ny TOP Madagascar - Président du Conseil d'Administration de TOP Madagascar


Présentation du TOP


PROFESSIONNALISME :

TOP est une association privé indépendante, créée en 1991. Elle regroupe des Tours Opérators Professionnels Réceptifs de Madagascar suivant des critères rigoureux qui constituent à la fois un véritable label de qualité et une charte de confiance.

DÉVELOPPEMENT :

TOP oeuvre pour la mise en place d’une politique volontaire de développement du tourisme et pour la cohésion de l’organisation des métiers du tourisme à Madagascar.

PARTENARIAT :

TOP est partenaire les principaux acteurs de développement du tourisme à Madagascar : Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, les groupements des acteurs dans le secteur du tourisme, Compagnies aériennes, les partenaires techniques et financiers, MNP (Madagascar National Parks), ONE, WWF, etc…

PROMOTION :

TOP contribue à la promotion de la destination Madagascar en participant aux grandes foires et salons internationaux.Fichier attaché : Plaquette_de_présentation.pdf Télécharger

Relais d informations


[MTTM - Fampiroboroana sy fanarenana ny sehatry ny Fizahantany] - 07/09/2020

Tonga nihaona sy nitafa tamin’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny fizahantany mivondrona ao anatin’ny fikambanana TOP (Tour Operators Association) Madagascar, izay nanatanteraka ny fivoriambe (AG), ny minisitry ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetr’andro, Joël RANDRIAMANDRANTO sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky (APMF, TSARADIA, ONTM, ADEMA), ny tolakandron’ny zoma 04 septambra 2020 lasa teo teny Ambohidratrimo. Fotoana izay nahafahana namelabelatra tamin’ireo mpandraharaha ny asa nosahanina tao anatin’izay 5 volana nisian’ny hamehana ra-pahasalamana izay, ho fiomanana sahdy amin’ny fisokafan’ny sehatry ny fizahantany indray.

Anisan’ireo nisongadina sy novelabelarina nandritra ity fihaonana ity ireto teboka manaraka ireto:
- ireo tolotra vaovao, fihenam-bidy ary fanokafana zotra vaovao ho an’ny sehatry ny fitaterana anabakabaka
- ny fandrafetana « business plan » vaovao mialohan’ny faran’ny volana septambra 2020, entina hanarenana ny orinasa Air Madagascar
- ny fanokafana an’ireo seranana madinika toy ny ao Bekopaka sy Ranohira mba hahafahan’ireo faritra ireo mandray mpizahantany mandavan-taona
- ny fampiroboroana ny fizahantany anatiny amin’ny alalan’ny fanokafana tranokala ahitana ireo fihenam-bidy samihafa avy amin’ireo hotely, trano fisakafoana sns
- ny fahazoana an'ireo « locomotives » miisa 3 sy ireo wagons voyageurs » miisa 10 ho an’ny FCE, izay efa tonga eto antoerana avokoa
- ny firosoan’ny asa fanamboarana ny lakandranon’ny Pangalanes izay kendrena hampiroboro ny sehatry ny fizahantany any amin’ny Faritra Atsinanana
- ireo fepetra rehetra horaisina hiatrehana ny fisokafan’ny fizahantany ao Nosy Be manomboka ny 1 oktobra 2020 ho avy izao.

Nanatrika ity fihaonana ity ihany koa ny solontenan’ny tetik’asa FIHARIANA sy ny banky BNI mpiara-miasa aminy, izay namelabelatra momba ireo tolotra manokana azony aroso ho an' ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny fizahantany. Ny CNAPS kosa dia nitondra fanazavana momba ilay tolotra fampindrama-bola tsy misy zana-bola , natao ho an’ireo mpiasa eo amin’ny sehatra tsy miankina.


SOURCES: MTTM

Réouverture des parcs nationaux à Andasibe - 07/09/20

"FANOKAFANA AMIN'NY FOMBA OFISIALY IREO VALANJAVABOAHARY TANTANIN'I MADAGASCAR NATIONAL PARKS NY 05 Septambra 2020"

Misokatra amin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy faha 05 ny volana septambra lasa teo ireo valanjavaboahary tantanan'i Madagascar National Parks raha nikatona nandritry ny 05 volana ka tao amin'ny valanjavaboahary Analamazaotra no nanamarihana izany. Tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana izay napetraka izay, rehetra hitsidika ireo Valanjavaboahary ireo. Ny tale jeneraly ny Madagascar National Parks no nanazava ireo lamina ara-pahasalamana izay tokony hatao.

******************************************************

"REOUVERTURE OFFICIELLE DES PARCS NATIONAUX GERES PAR MADAGASCAR NATIONAL PARKS DU 05 SEPTEMBRE 2020"
Une cérémonie de réouverture officielle des parcs nationaux de Madagascar National Parks ce samedi 05 septembre a été faite dans le Parc National d'Analamazaotra, après une fermeture de 05 mois. Chaque visiteur qui souhaite visiter les parcs nationaux devront respecter les mesures sanitaires mises en place. C'est le Directeur Général de Madagascar National qui a expliqué les protocoles sanitaires à suivre.

Code éthique et Engagements du top


Association privée et indépendante, TOP est engagée dans la recherche continue de la qualité et du professionalisme. Elle progresse grâce aux efforts de tous ses membres, qu'elle soutient en retour.
Pour en savoir plus sur nos engagements... télécharger notre code d'éthique.


Fichier attaché : Code_dÉthique_TOP_-siteWeb.pdf Télécharger

Comment adhérer au TOP


T.O , titulaire de la licence B, si vous souhaitez adhérer à l'association.. nous vous prions de télécharger le fichier y afférent.

Vous y trouverez les documents à fournir, la procédure et les engagements.

A bientôt!


Fichier attaché : Critères_et_procédures_dadhésion_TOP_MADA_février_2021.pdf Télécharger